Članak je filtriran: Decembar 2021

U novogodišnjoj nagradnoj igri Radija Bosanska Krupa i Red computersa mobilni telefon SAMSUNG GALAXY m01 core otišao je našoj slušateljki Emini Bapić.

Sretnu ruku za Eminu imao je prošlogodišnji pobjednik novogodišnje nagradne igre Almin Bešić koji je tada osvojio televizor, jednu od tri nagrade Red computersa. U nagradnoj igri igrali smo se od 28.decembra, a Emina je bila medju 40 naših slušaoca koji su ušli u bubanj za finalno izvlačenje.

Sretnoj dobitnici sve čestitke i najljepše želje u novoj 2022.godini!!!!

RadioBK

Objavljeno u VIJESTI

Proteklih dana završena je i posljednja faza rekonstrukcije i modernizacije ulice Prvomajska u Bosanskoj Krupi u vrijednosti od oko 175.000,00 KM. Dio sredstava u iznosu od 99.918,00 KM osiguran je iz Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“, koja se implementirala putem UNDP-ovog projekta Integriranog lokalnog razvoja, dok je preostali dio u iznosu od 75.082,00 KM osigurala Općina Bosanska Krupa.

Faza koja je obuhvatila rekonstrukciju saobraćajnice u dužini 260 metara i izgradnju kanalizacijske infrastrukture u dužini 230 metara stvorila je bolje uvjete života za oko 700 stanovnika Prvomajske ulice, te bolji poslovni ambijent za 4 firme koje trenutno posluju u naselju Perna.

Asfaltiranjem posljednjih 260 metara u okviru ove faze, završena je rekonstrukcija i modernizacija saobraćajne komunikacije koja je ukupne dužine 1360 metara. Nova putna infrastruktura istovremeno će pozitivno uticati na kvalitet života građana ove ulice, ali i na 100 radnika i 60 klijenata koji svakodnevno posjete 4 firme koje trenutno posluju u naselju Perna. Bolji poslovni ambijent koji je ovim putem stvoren kroz ubrzani protok robe, povećanu efikasnost i smanjenje troškova poslovanja, ujedno otvara i mogućnost za nove investicije na području Perne.

Izgradnjom novih 230 metara kanalizacijske infrastrukture zaokružen je proces uključivanja fekalne kanalizacije na glavni recipijent „Kalender“, čime su odvojene oborinske i otpadne vode, te otklonjen negativan uticaj po okoliš i eroziju ovog terena. Oko 700 građana ulice Prvomajska imat će direktan benefit završetkom ovog projekta.

Na projektu rekonstrukcije i modernizacije ulice Prvomajska radi se od 2012. godine. Putem UNDP-ovog MEG projekta do sada za odvodnju oborinskih i kanalizacionih fekalija, što je bilo neophodno uraditi prije polaganja asfalta, osigurano je i uloženo 165.278 KM. Između ostalog, van funkcije u ovoj ulici stavljeno je oko 800 metara dotrajalog betonskog cjevovoda, te je smanjeno istjecanje otpadnih voda. Za asfaltiranje 1360 metara ulice ukupno je uloženo 570.382 KM. Vrijednost ukupne investicije u ulicu Prvomajsku, zajedno sa sredstvima uloženim prethodno kroz MEG projekt, te sada kroz Grant shemu, iznosi 735.660 KM.

Sredstva za realizaciju ove Grant sheme i implementaciju ovog projekta osigurale su Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH). Grant shema se realizirala u sklopu Finansijskog mehanizma za podršku integriranog i održivog lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

2

3

4

Objavljeno u VIJESTI
petak, 31 Decembar 2021 07:54

SERVISNE INFORMACIJE za dan 31.12.2021.

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 40 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 7 lica. Na porodilištu je bilo prinova rođena je jedna ženska beba.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 08,00 do 10,00 sati planski prekid u isporuci vode u naselju Tećija. Radovi na mreži.

Elektro - distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 1 C , vlažnost zraka 86 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 157 cm, u Bosanskoj Otoci 195 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE
četvrtak, 30 Decembar 2021 12:28

Dvanaest godina bez Stanislava Tajića - Cileta

Prošlo je već dvanaest godina kako nas je napustio veliki čovjek i veliki umjetnik Stanislav Tajić - Cile.

Svi mi koji smo ga poznavali svjesni smo šta je on značio za kulturni i likovni život Bosanske Krupe. On je posebno isticao svoju ljubav prema Bosasnkoj Otoci. Gledajući sa ove vremenske distance vidimo koliko je i Otoka ali i cijela Bosanska Krupa izgubila odlaskom našeg Stanislava.

Ove godine JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“- Gradska galerija organizuju izložbu radova Stanislava Tajića u prvoj polovini mjeseca januara 2022. godine.

BIOGRAFIJA

Stanislav Tajić-Cile

Rođen 1952. umro 28.12. 2009. u Bosanskoj Otoci. Likovni pedagog i član ULUBiH. Završio je Učiteljsku školu u Bihaću, a Pedagošku akademiju u Splitu-odsjek Likovne umjetnosti. Čitav svoj radni vijek proveo je radeći kao likovni pedagog u Osnovnoj školi u Bosasnkoj Otoci. Bio je član ULU „Krušnica“od osnivanja 1970. godine. Za vrijeme agresije na BiH 1992.-1995. angažovan u Informativnoj službi 511. slavne brdske brigade. Poseban afinitet pokazivao je za grafički izraz i uradio je brojne grafike pod nazivom „Všar u Voloderu“. Učestvovao je na mnogim kolektivnim izložbama i likovnim kolonijama: Počitelj, Rab, Velika Kladuša, Ključ, Duga Kulen Vakuf i Krušnica u Bosanskoj Krupi.

JU "Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje" Bosanska Krupa

Sretni smo da smo kao medij,na kraju godine mogli svjedočiti u Bosanskoj Krupi zaista vrijednom doprinosu jedne kompanije koja je značajna sredstva od 10 hiljada konvertibilnih maraka alocirala na dva računa, Centra za socijalni rad Bosanska Krupa i udruženja „Mimoza „ Bosanska Krupa.

Nije bitno da li velike ili male, sve kompanije trebalo bi da budu društveno odgovorne. Naprimjer potrošačima ili korisnicima svojih usluga tako daju dodatnu vrijednost, osjećaj da učestvuju u nečemu dobrom i korisnom. Posljednja istraživanja pokazuju da mlađe generacije sve više obraćaju pažnju na ponašanje velikih i malih kompanija. Korporativna društvena odgovornost pomaže u izgradnji povjerenja, podizanju svijesti i poticanju društvenih promjena. Napori i lokalnih poduzeća i kompanija imaju dalekosežne rezultate koji mogu utjecati na velika svjetska pitanja,počev od dosta lošeg ekonomskog statusa porodica do zdravlja.

Radi se o kompaniji BosanKar u Bosanskoj Krupi ,u vlasništvu italijanskog poduzetnika Giusepe Franchia , koju na direktorskoj poziciji vodi naša sugrađanka Mejra Ezić,a u kojoj radi trenutno 170 radnika.

„Uspješnost našeg poduzeća ne mjerimo samo našim poslovnim uspjesima,novim mašinama,tržištima,proširenjem naše proizvodnje i ovim činom,kao i do sada,na kraju godine željeli smo svojim novcem pomoći onima koji su pri ruci najugroženijim kategorijama stanovništva,onima koji brinu o oboljelim i onima koji imaju poteškoće u razvoju,a pored toga postižu izvanredne rezultate ,a uz to ih odlikuje posebni bosanski ponos.Želimo biti dio društva kojima odgovorno poslovanje podrazumijeva i društvenu odgovornost prema lokalnoj zajednici u kojoj djelujemo i na to pozvati i druge,kao jedan obavezujući moralni aspekt prema onima koji nisu u stanju ,iz bilo kog razloga sebi obezbijediti osnovne životne potrebe“-kažu iz kompanije BosanKar

Direktorica Centra za socijalni rad Arijana Muzaferović je u izjavi za Radio Bosanska Krupa kazala:

„U ime svoje lično ime i Centra za socijalni rad Bosanska Krupa ,a i u ime naših krajnjih korisnika mogu da izrazim veliku zahvalnost na donaciji koja je zaista nesebična i velikodušna i koja će pomoći našim krajnjim korisnicima.Kompanija BosanKar je ovih dana obradovala Centar za socijalni rad jako vrijednom donacijom kojom smo mi obuhvatili korisnike koji boluju od najtežih bolesti,prvenstveno djecu koja boluju,nažalost od karcinoma,zatim djecu koja moraju ići na česte operacije,ali smo obuhvatili i višečlane porodice s pet i više članova koje su naši korisnici.Naravno i prije Centar za socijalni rad se i prije susretao s donacijama i ja kao građanka bosanskokrupske općine sam zaista ponosna na naše poduzetnike koji su mogli prepoznati potrebe naših korisnika.Naravno ova donacija jeste značajna i veća nego prije,ali ne umanjuje ni značaj privrednika koji su do sada davali.Prvenstveno se to ogledalo u povodu vjerskih praznika,Bajrama i Ramazana,kao i novogodišnjih paketića za djecu socijalno ugroženih porodica.Naravno svim građanima bosanskokrupske opčine,posebno našim korisnicima,našim donatorima,poduzetnicima želim sretnu i uspješnu Novu godinu,s nadom da će nam ona biti uspješna i bolja od prethodnih i da možemo uspjeti koliko-toliko kroz Centar pomoći da se stanje potrebe za socijalnom pomoći smanji na minimum potreba naših korisnika“.

Udruženje oboljelih od karcinoma „Mimoza“ iz Bosanske Krupe se kao malo udruženje se u vrijeme pandemije uz pomoć sugrađana,lokalne zajednice,poslovnih subjekata možemo kazati dobro nosilo,obzirom na sve veći broj oboljelih od karcinoma,sve teži ekonomski položaj tih ljudi.Prednovogodišnji dani i mjesec decembar dugo će pamtiti,kazala nam je predsjednica udruženja Fatma Kadić :

„Ja nemam riječi za ovu posljednju donaciju koja nam je u ove dane došla iz kompanije BosanKar“. Tim njihovim dobrim djelom nismo iznenađeni jer oni su se nas i ranije sjećali,ali sredstva koja sam vidjela na našem računu,njihova visina nas je zaista iznenadila na dobro, a našem udruženju je i mala stvar dobra, a ova je veliko olakšanje za naš rad. Od srca se zahvaljujem gospodinu Giusepeu Franchiniu, želim uspjeh njegovoj kompaniji, ali isto tako i direktorici Merimi koja je nas preporučila. Isto tako, javna zahvala ide i gospodinu iz Bosanskog Novog/Novog Grada, Srećku Marčeti koji nam je darivao predstavu i od koje je sav prihod išao udruženju, a ni taj iznos nije mali. Naravno prvi su tu i naši sugrađani koji su nas i darivali i kupovali naše rukotvorine i donirana djela na Novogodišnjem sajmu, umjetnika kojima se od srca zahvaljujem, kao i općinskom načelniku Arminu Halitoviću koji je uvijek tu uz nas, uz sve manifestacije koje organiziramo. Svima, svima sretna Nova.“

Kažu da su ovo dani najljepšeg darivanja, a u to smo se pored slatkih dječjih ručica koje ponosno nose paketiće uvjerili i kod naših sagovornica.

Obe su napomenule da im je dar od BosanKara veliko blago, a mi kažemo neka uz to bude i primjer svim drugim društveno odgovornim kompanijama da slijede taj put, ili da svoja darivanja javno publikuju, kako bi svi zajedno podizali svijest svih nas koliko smo dobro došli mnogim građanima koje možemo nagraditi, obradovati osmijehom, razgovorom, posjetom ili , ako možemo novčanim sredstvima, raznim proizvodima, posebno lijekovima i prehrambenim proizvodima.

Dževada Štancl

Objavljeno u VIJESTI
četvrtak, 30 Decembar 2021 10:51

Oprez, pirotehnička sredstva nisu igračke

Uz novogodišnje praznike,svjedoci smo, povećava se potražnja za pirotehnikom, ali isto tako i nesavjesno korištenje petardi i drugih pirotehničkih sredstava na ulicama, što je strogo kažnjivo u oba entiteta Bosne i Hercegovine.

Ministarstva unutrašnjih poslova širom zemlje tokom cijelog mjeseca decembra upućuju apele građanima da ne upotrebljavaju pirotehnička sredstva, podsjećajući ih na visoke novčane kazne. U isto vrijeme, ulična prodaja i kupovina pirotehnike je neizbježna, kao i stalne žalbe uznemirenih građana, najčešće zbog nesavjesnog bacanja petardi iz zabave.

"Petarde nisu igračke", naglašavaju policijski službenici, ističući da upotreba pirotehnike nije bezazlena razonoda i zabava, već izuzetno opasna radnja.

Kako bi ti dani protekli mirno i bez incidenata, komandir Policijske stanice u Bosanskoj Krupi Omer Tahirović , uputio je apel djeci i roditeljima, svim građanima,napominjući da petarde i nisu igračke, te da mogu biti jako opasne.

Naglasio jeda su to opasna sredstva koja mogu izazvati teške tjelesne povrede onih koji ih koriste ili nekoga iz okoline, posebno u situacijama kada ih koriste djeca bez nadzora i znanja odraslih.Istakao da je obaveza odraslih da preventivno reaguju i da edukuju djecu o opasnostima i mogućim posljedicama upotrebe pirotehničkih sredstava.

Obaveza roditelja i odraslih,pa i škola i udruženja je da preventivno reaguju i da edukuju djecu o opasnostima i mogućim posljedicama upotrebe pirotehničkih sredstava,to znamo svi.Najbolja preventiva jeste nekorištenje ovih sredstava,kazao je komandir Policijske stanice u Bosanskoj Krupi , jer se praznici mogu proslaviti ljepše, ugodnije i svečanije i bez njihove upotrebe .Kako je kazao, roditelji treba da upoznaju djecu s opasnostima koje im prijete upotrebom pirotehničkih sredstava, te da im ne kupuju i ne poklanjaju ova opasna sredstva.

Petarde

„Roditelji i odrasli treba da budu primjer svojoj djeci, te da razna pirotehnička sredstva ne koriste pred djecom jer time samo podstiču njihovu radoznalost i šalju im pogrešnu poruku. Razna pirotehnička sredstva i petarde kao oblik izražavanja slavlja treba izbjegavati. Svjedoci smo da se svake godine pretjeruje, da djeca dolaze u dodir sa sredstvima i da zbog nepažnje bude i povreda, kojima sam svjedočio, odnosno roditelji trebaju sebi pomoći da cijelog života krive sami sebe za povredu s posljedicama po svoje dijete.“.

Uz to pirotehnička sredstva donose mnogo stresa djeci, starima, kućnim ljubimcima. Budimo humani i solidarni s drugima . Upotrebom petardi posljedice za dijete i njegovo zdravlje i psihofizički razvoj mogu biti veoma teške i dugotrajne, s nesagledivo štetnim efektima, a roditelji prije svih snose odgovornost za sigurnost i postupanje svoje maloljetne djece.

Kazna kao kazna, sama ne može biti lijek za ovakve stvari,ona je preventiva za ubuduće kada se nešto već dogodi,a u ovakvoj situaciji ekonomskoj ni kazne nisu male ,kazao je komandir Tahirovič.

"Onaj ko na javnom mjestu posjeduje, pali, ustupa, prodaje, kupuje ili nudi petarde i druga pirotehnička sredstva bez odobrenja nadležnog organa, čini prekršaj propisan Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Unsko-sanskog kantona . Kazne za počinioce ovih prekršaja iznose za onog tko pali rakete,petarde ili slična pirotehnička sredstva i izaziva uznemirenost građana kazniće se kaznom 100-300 maraka .

Ko na javnom mjestu bez odobrenja nadležnog organa ustupa ili prodaje , ili kupuje petarde i sl. dobiće kaznu od 300-700 konvertibilnih maraka. Sva sredstva će se , ukoliko se primjete privremeno oduzeti i kod nadležnog Suda če se tražiti njihovo uništenje.

Takođe tko pravi bakljadu, vatromet ili slična događanja bez znanja nadležnog organa, a to je Policijska uprava, kazniće se kaznom od 300-700 konvertibilnih maraka.

Propisane su i sankcije za pravna lica koja obavljaju samostalnu djelatnost, tako će se pravna lica kazniti kaznom od 1500-3000, a odgovorna lica u pravnom subjektu kaznom od 300-700 konvertibilnih maraka.“

Komandir Policijske stanice u Bosanskoj Krupi je takođe upozorio sve građane da obezbijede svoju imovinu ukoliko im dom ostaje prazan prilikom odlaska na slavlja ili novogodišnje odmore,bilo tehnikom ili dobrim komšijskim odnosima , odnosno da im komšija pripazi imovinu, te istakao da će se u vrijeme praznika, pa sve do osmog januara naredne godine vršiti pojačane kontrole u saobraćaju, prvenstveno vožnje u alkoholiziranom stanju, nepropisne vožnje, neadekvatnog parkiranja, neposjedovanja zimske opreme, sve u cilju bolje sveukupne sigurnosti građana i građanki, kojima je poželio bolju i mirniju narednu godinu,čestitajući praznike i svim svojim uposlenicima,uz želju da procijenjeni neslužbeni procenat smanjena svih kaznenih djela u ovoj godini,najbolji u zadnjih nekoliko godina, od oko 20% bude u narednoj godini još bolji, na opće zadovoljstvo i policajaca i građana zbog kojih i rade svoj policijski posao.

Dževada Štancl

Objavljeno u VIJESTI

Kraj 2021. i početak 2022. godine obilježit će sunčano vrijeme, a dnevne temperature će rasti i do 18 stepeni celzija, najavljeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Meteorolozi najavljuju kako će se danas dnevne temperature kretati od 6 do 12, na jugu i do 15 stepeni celzija. Preovladavat će pretežno oblačno vrijeme uz povremene sunčane intervale, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Za sutra se najavljuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16 stepeni celzija.

U subotu (1. januara) će biti pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura će biti od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18 stepeni celzija.

U nedjelju (2. januara) će biti sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura će biti od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18 stepeni celzija.

U ponedjeljak (3. januara) će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura će se kretati od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni celzija.

(FHMZ)

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE
četvrtak, 30 Decembar 2021 09:07

SERVISNE INFORMACIJE za dan 30.12.2021.

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 11,30 sati Jezerski križ na putu R-402 saobraćajna nezgoda - sudar dva put.motorna vozila. Materijalna šteta. Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 30 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 8 lica. Na porodilištu je bilo prinova, rođena je jedna ženska beba.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 07,30 do 12,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul. Ivanjski put. Radovi na mreži.

Elektro - distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mokrim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 5°C , vlažnost zraka 97 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 178 cm, u Bosanskoj Otoci 211 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Tačno prije jedanaest godina, želeći u svijest Bošnjaka ali i svih dugih naroda utkati vrijednosti reisa Džemaludina Čauševića koje ostale nepremašene kroz skoro prošli cijeli vijek, pa do dana današnjeg, članovi tada osnovanog udruženja za tu svrhu, započeli su obilježavanjem dva dana - Dana rođenja uvaženog reisa ii Dana njegovog preseljenja, koji padaju na isti dan 28.,rođenje u decembru, preseljenje u svijet Ahireta u martu.

Punu deceniju članovi udruženja iz Bosanske Krupe bili su nosioci svih aktivnosti, novih manifestacija, novih projekata, a od prošle godine, kao glavni organizatori naučnog skupa koji je govorio o Reisu, uz podršku reis-ul-uleme Huseina ef Kavazavića, postalo je Bihaćko muftijstvo.

Ove godine su preuzeli kompletan program obilježavanja, uz punu suradnju Općine Bosanska Krupa, udruženja "Reis Džemaludin Čaušević", Medrese koja nosi ime reisovo iz Cazina. Ovogodišnje obilježavanje Dana rođenja uvaženog reisa Čauševića proteklo je i u nedostajanju i sjećanju na preminule članove udruženja iz Bosanske Krupe koji su ostavili duboki trag u njegovom radu, Đemaludina Čauševića i Muhameda ef Kavazovića. U utorak 28.decembra, na sam dan rođenja uvaženog Reisa Džemaludina Čauševića nastavljeno je obilježavanje 151.godišnjice rođenja reis ul-uleme Džemaludina ef.Čauševića. Program je započeo u Bihaću na Islamskom-pedagoškom fakultetu gdje je o životu i djelu uvaženo reisa Čauševića studentima govorio profesor dr Fikret Midžić, autor vrijedne knjige naslovljene imenom reisa, čiji je izdavač udruženje "Reis Džemaludin Čaušević".

U vremenu, oko i za vrijeme ikindije-namaza, svi učesnici u kulturno-vjerskom programu ovim povodom su bili u Arapuši , reisovom rodnom mjestu gdje je kao izaslanik reis-ul-uleme Huseina efendije Kavazovića bio i prof dr Mevludin Dizdarević, muftija zenički. U prelijepoj arapuškoj džamiji, poslije dočeka gostiju, ezanom za namaz oglasio se Elmas Muratović, učenik Medrese „Reis Džemaludin Čaušević", koji je učio i ašere poslije ikindija namaza, koji je predvodio muftija bihaćki Mehmed ef Kudić.U dijelu programa obratio se i izaslanik reis-ul-uleme Kavazavića,profesor Dizdarević. Muftija Dizdarević se u svojoj hutbi osvrnuo na reisa Čauševića kao velikana našeg naroda koji je bio prvak u svome vremenu, što nam može biti poticaj da i mi u našem vremenu napravimo iskorak i budemo na nivou odgovornosti koju nosimo. Nakon ikidija-namaza bosanskokrupski imami proučili su jasin pred dušu reisa Čauševiča , a profesor Zuhdija ef Handanović , direktor Medrese iz Cazina, proučio je dovu.

Kasidom posvećenom Reisu predstavili su se učenici Medrese, a po završetku vjerskog programa, gosti su posjetili spomen sobu na komandanta 511.slavne bosanskokrupske brdske brigade Mirsada Sedića u sklopu njegove rodne kuće,a potom i rodnu kuću reisa Džemaludina Čauševića u kojoj su pregledali muzejsku postavku i gdje su ih ugostile žene Aktiva udruženja "Reis Džemaludin Čaušević". U večernjim satima,započela je u povodu 151.godišnjice rođenja i svečana akademja i to, s ašerom koju je učila Ubejda Makić,učenica Medrese iz Cazina.

Na svečanoj akademiji prvo se obratio Armin Halitović,načelnik općine Bosanska Krupa i izrazio veliko zadovoljstvo što smo zahvaljujući bosanskokrupskom udruženju započeli i nastavljamo kroz razne manifestacije sjećati se i čuvati djelo i ime našeg uvaženog reisa Čauševića. Posebno je izrazio zadovoljstvo što se vremenom uspostavila dobra suradnja s Islamskom zajednicom svih nivoa, koja bi pored dobre dugogodišnje suradnje trebala rezultirati i da se rodna spomen-kuća u Arapuši uvakifi i da njeno održavanje i oplemenjavanje preuzme Islamska zajednica.

Potom je predstavljen poseban film o uvaženom reisu u produkciji RTVUSK-a čija je autorica novinarka Merima Aličević, film koji govori o životu i djelu Reisa, kroz obradu dosta biografskih podataka kroz vrijeme u kojem je uvaženi Reis živio i kroz izlaganja brojnih naučnih radnika koji su bili govornici na prošlogodišnjem naučnom skupu održanom u Bosanskoj Krupi. Poslije filma velikom broju posjetilaca obratio se u ime organizatora i najvišeg vjerskog poglavara Unsko-sanskog kantona Mehmed ef Kudić koji je kazao:

Sve ove godine od rođenja reisa Čauševića pa do danas on čuva svoju vjeru.Zahvaljujemo se dragom Bogu što nam je dao da iz Krajine imamo reisa Čauševića koji je u cijelom svijetu pronosio din i islam i dostojanstvo koje je ponio iz Krajine,koji je radio na opismenjavanju naše omladine,našeg naroda.Koji je govorio svom bošnjačkom narodu da se okrenu svom Gospodaru i da ne traže pomoć s istoka.Vjerovatno da je danas reis Čaušević s nama ,on bi rekao Bošnjacima da se i dalje oslanjaju na Gospodara svoga i da ne očekuju pomoć ni sa istoka ,ni sa zapada.Zato se mi danas se sjećamo reisa i izražavamo zahvalnost svima koji učestvuju u tom sjećanju“.

U nastavku programa muftija je zahvalnicu za deceniju i po uspješnog vođenja Medžlisa islamske zajednice Bosanska Krupa uručio glavnom imamu Muzaferović efendiji Hazimu ,na čije je mjesto je sada postavljen imam iz Jezerskog Muhamed ef Begić.

Poseban pečat svečane akademije u povodu 151.godišnjice rođenja reisa Čauševića dao je svojim izlaganjem prof dr Mevludin Dizdarević,muftija zenički u svojstvu izaslanika reis-ul-uleme Huseina ef Kavazovića:

Dozvolite mi da na početku ovog svog obraćanja prisjetimo se jedne poznate arapske poslovice u prijevodu „Nema budućnosti onaj narod koji se ne sjeća svojih velikana...Evo u Bosanskoj Krupi Bošnjaci se hvala Bogu sječaju jednog velikana, velikana koji nije velik samo za Arapušu, Bosansku Krupu i Krajinu, velikana koji nadilazi i okvire cijele Bosne i Hercegovine...Reisa Džemaludina ef čauševića određuju vrlo teški, turbulentni događaji koji su utjecali na njegovo sazrijevanje. Podsjetiću vas on je rođen u vrijeme osmanskecarevine, kao dječak dočekao je austrougarsku monarhiju, kao reis-ul lema u 44. Godini, a susreo se sa tako teškim iskušenjima, tako sudbonosnim iskušenjima koja su dovodila u piatanje opstanak njegovog vlastitog naroda. I kad govorimo o tome rekao bi da reis-ul-lemu Čauševića u bitnom određuju dvije stvari. Referiraću se na jednog francuskog filozofa koji je kazao da se rijetko u jednom pojedincu sastanu dvije osobine, a to je snaga intelekta i snaga karaktera. U ličnosti reis-ul-uleme Čauševića imamo sabrano i jedno i drugo : snagu intelekta kojoj je oslovio najvažnije probleme kojima se susreće Bošnjaci-muslimani, ali isto tako i snagu karaktera i hrabrost da u najtežim iskušenjima, najtežim vremenima izabere pravu stranu. Provjedao je-Bošnjaci se moraju mijenjati. Toliko piše, agresivno nastoji da osvjetli tu tvrdu bosansku glavu, osobitu tu tvrdu glavu bosanske uleme jer je u dijelu njih imao najvećeg protivnika, koji nisu razumijeli duh vremena u kojem jesu. Reis –ul-lema poručuje nam iz svog vremena nekoliko stvari: vrijednost onog i ovog vremena, univerzalnu vrijednost, a kao prvu-vrijednost autentičnog znanja. Mi danas nemamo deficit diploma,ali imamo znanja, znanja kao trud da se dosegne istina. Druga je vrijednost institucija. Institucije su ono što nama fali i svijest o važnosti institucija danas. Da je uvaženi reis Čaušević s nama danas, on ne bi govorio samo o instituciji Islamske zajednice, već o instituciji, kao kruni svih institucija-a to je država- rekao je između ostalog muftija Dizdarević.

Predsjednik udruženja „Reis Džemaludin Mehmed Čaušević“ Nijaz Tatarević je ispred bosanskokrupskog udruženja uručio knjigu Fikreta Midžića „Reis Džemaludin Čaušević“zeničkom muftiji Mevludinu ef Dizdareviću. Besprijekornim izvođenjem ilahija i na ovoj akademiji,kao i mnogo godina prije, predstavili su se učenici i učenice Medrese „Reis Džemaludin Čaušević“ uz pratnju profesora Medrese Nijaza Kovačevića koji ovaj hor vodi više od deceniju. Na kraju programa nastupili su članovi KUD "Grmeč" iz Bosanske Krupe. Napomenimo, da se ovim ne završava ovog obilježavanje , već će se u petak,u ime ovog dana u džamiji Arapuša na džuma namazu upriličiti i hutba kojom će se još jednom govoriti o dalekosežnosti svega onoga što je on za života propovijedao, tako aktuelnog, poučnog i danas - poslije više od čitavog stoljeća. Također, prema riječima predsjednika skupštine udruženja „Reis Džemaludin Čaušević“ Husnije Avdagića, postoje naznake da bi se Zbornik radova s prošlogodišnje naučne konferencije štampati u dovoljnoj količini primjeraka, kako bi ih za svoje biblioteke mogli kupiti i brojni zainteresirani građani i građanke Bosanske Krupe i Unsko-sanskog kantona, a kako bi se mogao promovirati uz naredne promocije knjige Fikreta Midžića, kako u zemlji tako i u regionu.

Dževada Štancl

Prvi slučajevi omikron soja koronavirusa su detektovani i u Bosni i Hercegovini.

Od 100 testiranih uzoraka na omikron soj, kod njih deset je potvrđena nova varijanta koronavirusa. Ovo je potvrdila direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović za Hayat televiziju.

Ona je navela da je ova varijanta koronavirusa izolovana u mikrobiološkom laboratoriju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Govoreći o više detalja, kazala je da je omikron prisutan kod dva pacijenta iz Doma zdravlja Saraj-Polje, po dva su i u DZ Stari Grad i Ilidža, te četiri u Centru.

Omikron soj već neko vrijeme pravi ozbiljan problem u Evropi, u prethodnoj sedmici je zabilježen i u državama regiona, a sada je detektovan i kod nas.

(KLIX)

Objavljeno u KORONAVIRUS
Stranica 1 od 13

Radio BK LIVE

 

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1222 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa