Članak je filtriran: Februar 2022

četvrtak, 10 Februar 2022 08:55

SERVISNE INFORMACIJE za dan 10.02.2022.godine

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja JRiM, SN kao ni KD-a..

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 10 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” nije bilo upućenih lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 07,00 do 10,00 sati planski prekid u isporuci vode u Lameli 2 u ul.MirsadaCrnkića. Sanacija kvara na mreži, od 08,00 do 10,00 sati u naselju Jezerski stari grad i od 10,30 do 15,00 sati u ul.Unska,Manda,Podmračaj,Željeznička i Međumostovi.Radovi na mreži..

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri,saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz namag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeća: temperatura zraka -3C , vlažnost zraka 63% , dok je vodostaj rijeke Une 72cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Općina Bosanska Krupa dobila je budžet za 2022.godinu u visini od skoro četrnaest miliona maraka (13 897 543 KM). Sa 15 glasova za i četiri suzdržana ovaj najznačajniji dokument podržali su juče vijećnici Općinskog vijeća Bosanska Krupa i to bez prevelike diskusije smatrajući da je ovo dobro isplaniran i pripremljen budžet.

U svom obrazlaganju sam načelnik Armin Halitović kazao je da je ovo do sad najbolji budžet, „da možda djeluje nerealno, ali nije“. Objasnio je da je do pomenutog povećanja došlo iz više razloga kao što su neutrošena sredstva, kapitalni primici i povećanje budžetskih prihoda. Tako je naveo da se u budžetu nalazi milion maraka predvidjenih za rekonstrukciju i sanaciju Ul.511 sbbr, ali npr. i oko 800 000 KM za sportsku dvoranu čija je gradnja u planu za ovu godinu. Planirano je i nešto više od milion maraka za putnu infrastrukturu te oko 360 000 KM za vodovod i kanalizaciju. Budžet je nazvao i razvojnim i socijalnim, ali i sa ugradjenim komponentama koje se tiču mladih i sporta.

Na dnevnom redu ove XIV redovne sjednice Općinskog vijeća medju 14 tačaka našao se i Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za ovu godinu čija visina je u principu ista kao i prošlogodišnja tj. 0,008 KM po metru kvadratnom za poslovne objekte i 0,006 za stambene i garažne prostore.

Kako je revizija koju je proveo Ured za reviziju FBIH pokazala da je potrebno ispraviti odredjene nedostatke kako bi poslovanje Općine bilo u potpunosti ispravno, dala je odredjene preporuke, a jedna od njih je i otpis zastarjelih potraživanja kojih je općina Bos.Krupa imala u visini od 836 000 KM.Vijećnici su ovaj prijedlog prihvatili i dali odobrenje da se izvrši pomenuti otpis.

Zbog učestalih prijava gradjana o vrijedjanju putem društvenih mreža,portala, sms-om, elektronskom poštom i slično i kako takvi postupci ostanu nekažnjeni, jer nisu regulisani kroz propise, V Policijska uprava odnosno Policijska stanica Bos.Krupa je putem inicijative sugerisala da se izvrši dopuna Odluke o javnom redu i miru. Obzirom da u odluci stoji „prijetnja“ sada je dodano i „vrijedjanje i omalovažavanje“.

Vijećnici su takodje bez posebne diskusije usvoji i Prijedlog odluke o usvajanju dopune Elaborata zaštite izvorišta „Ada“ i „Luke“, Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine za period 2021.-2027, ali i nekoliko izvještaja kao što su izvještaji Centra za kulturu ,obrazovanje i informisanje i izvještaj Centra za socijalni rad.Podrška je data i Izvještaju o izvršenju prihoda i rashoda općine za prvih devet mjeseci prošle godine.Tom prilikom je rečeno da su prihodi u pomenutom periodu iznosili 69,41 % u odnosu na ukupno planirani iznos budžeta, a da su rashodi bili na 51,69%. Takodje zeleno svjetlo je dato i za Program rada Općinskog vijeća Bosanska Krupa za ovu godinu.

Tonski snimak četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Bosanska Krupa poslušajte u nedjelju, 13.februara od 12,30 sati.

Renata S.

Objavljeno u VIJESTI

Policijska stanica Bos. Krupa obavještavada su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 14,35 sati ul.Branilaca grada SN-udar putničkog motornog vozila u metalnu kapiju.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajna prijava na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 10 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno lice. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas nema planskih prekida u isporuci vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 09,30 do 11,30 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Perna i od 11,30 do 12,30 sati na dalekovodu RMK.Radovi na dalekovodu.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri,saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeća: temperatura zraka -2C , vlažnost zraka 60% , dok je vodostaj rijeke Une 77cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE
utorak, 08 Februar 2022 08:06

Pet godina bez Alage Isakovića

 

JU Centar za kulturu-Gradska galerija organizuje izložbu likovnih radova Alage Isakovića. Na izložbi će biti predstavljeni radovi koje je Alaga radio godinama kao aktivni član Likovne kolonije Krušnica.

Radovi su rađeni u različitim likovnim tehnikama. Posebno plijene Alagini akvareli sa motivima Une i vodenicama koje polako nestaju kao prepoznatljivi simboli obala rijeke Une. Ništa manje nisu upečatljivi Alagini radovi u kombiniranoj tenici sa reljefnom teksturom „Portreti predaka“.

Pored slikarskih tehnika Alaga se često bavio i grafikom kao likovnim izrazom. Radio je u tehnici drvoreza. linoreza ali i u drugim grafičkim tehnikama. Serija stećaka koje je Alaga uradio u crno-bijeloj tehnici su svakako radovi koji na nevjerovatan, ekspresivan način predstavljaju bosansko-hercegovačke stećke.
Izložba likovnih radova Alage Isakovića bit će otvorena u ponedjeljak, 14. februara u „JU Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa u Gradskoj galeriji Bosanska Krupa u 18:00 sati.

Izvor: Centar za kulturu Bosanska Krupa

 

Policijska stanica Bos. Krupa obavještavada u proteklom periodu nije bilo narušavanja JRiM, SN kao ni KD-a.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 30 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 08,00 do 11,00 sati planski prekid u isporuci vode ul.Hodžinac i Lipik. Sanacija kvara na mreži.

Elektro-distribucijaizvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.Danasod 10,00 do 16,00 sati planski prekid u isporuci električne energije na trafostanici Jasenica 1.Radovi na trafostanici.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri,saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeća: temperatura zraka -1C , vlažnost zraka 69% , dok je vodostaj rijeke Une 72cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama na području USK počelo je danas. Odluka Ministarstva obrazovanja jeste da se proces nastave odvija u učionicama.

U osam škola koje za sada nemaju osiguran ogrijev, nastava će se organizirati po online modelu, potvrdio je za našu medijsku kuću resorni ministar obrazovanja Almin Hopovac.

Izvor: rtvusk

Za sutra je planirana XIV redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu nalazi se Prijedlog budžeta za 2022.godinu u visini od skoro 13 900 000 KM i u odnosu na nacrt je viši za skoro pet miliona.Razlozi za ovakvo povećanje leže u, kako stoji u obrazloženju , neutrošenim sredstvima, kapitalnim primicima i povećanju budžetskih prihoda. Izmedju ostalog, na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za 2022. godinu, Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja. Riječ je o zastari u visini od 836 000 KM. Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o javnom redu i miru kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. Vijećnici bi trebali razmatrati i Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci 2021. godine kao i izvještaje javnih ustanova , a na dnevnom redu je i Program rada Općinskog vijeća Bosanska Krupa za 2022.godinu. Sjednica je zakazana za 15,30.

RadioBK

Objavljeno u POLITIKA

Na području Livna, Sarajeva, Trebinja i Foče na snazi je narandžasti meteoalarm zbog vjetra udara i do 80 kilometara na čas lokalno, dok je za područje Bihaća, Tuzle, Mostara, Višegrada i Banjaluke na snazi žuto upozorenje.

U regiji Trebinja i Foče od 15.00 sati do ponoći puhati će mjestimično pojačan vjetar s udarima od 60 do 80 kilometara zbog čega je na snazi narandžasto upozorenje, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

Narandžasti meteoalarm u regiji Livna na snazi je cijeli dana, a na području Sarajeva od 11.00 sati do ponoći.

Žuti meteoalarm cijeli dan je na snazi u regiji Bihaća, Mostara i Višegrada gdje se očekuju udari vjetra između 40 i 60 kilometara na čas, a na području Tuzle od 11.00 do ponoći.

Na području Banjaluke prognoziran je vjetar jačine preko 40 kilometara na sat, a meteoalarm je na snazi od 11.00 do 17.00 sati.

Narandžasti meteoalarm upozorava na opasne vremenske prilike, a žuti na potencijalno opasno vrijeme.

Izvor: bhrt,rtvusk

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Policijska stanica Bos. Krupa obavještavada su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

5.2. u 20,15 sati ul.511 Slavne bbr. ugostiteljski objekat Capy narušavanje JRiM-a naročito drskim ponašanjem od strane 1 lica.Prekršajni nalog na 1 lice.U 21,40 sati kanjon rijeke Une prijava paljenja drvenog objekta KD-paljevina od strane NN lica ili više njih.Istraga u toku.7.2. u 01,55 sati ul.Unska narušavanje JRiM-a reprodukcijom muzičkih sadržaja bez odobrenja nadležnih organa od strane 1 lica.Prekršajni nalogna 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da je imala intervencija i dojava o požaru 4.2. u 18,30 sati požar šume u reonu Babinovca.Na požar izašla dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.Požar ugašen u 20,30 sati. U 19,30 sati tehnička intrevencija u ul.Mirsada Crnkića na poziv Policijske stanice Bos.Krupa. Na lice mjesta izašla dva vatrogasca i otvorili vrata od stana.U stanu pronađena jedna mrtva osoba.Intervencija završena u 20,00 sati.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 87 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno 10 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas nema planskih prekida u isporuci vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri,saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 7C , vlažnost zraka 73% , dok je vodostaj rijeke Une 59cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Povodom obilježavanja godišnjice na herojsku borbu pripadnika 5. korpusa A RBiH u zaustavljanju i slamanju neprijateljske februarske ofanzive, danas su predstavnici vlasti USK, bivši borci i starješine položili cvijeće na mezarju Humci u Bihaću.

Još jednom su podsjetili na teške dane kada se se branio tadašnji Bihaćki okrug koji je bio pod dvostrukom opsadom agresorske vojske. U okviru obilježavanja bivši borci i članovi porodica poginulih posjetit će i Vijenac, spomen obilježje poginulim borcima Petog korpusa.
Februarska ofanziva jedna je od najžešćih agresorski ofanziva na području tadašnjeg Okruga Bihać koja je otpočela 06. februara 1994. godine, te je imala za cilj protjerivanje snaga Petog korpusa Armije Republike BIH s Grabeškog i Grmuško – srbljanskog platoa, zauzimanje hidroelektrane “Kostela”, kao i presijecanje komunikacije Bihać-Cazin.

Izvor: rtvusk

Objavljeno u VIJESTI
Stranica 8 od 10

Radio BK LIVE

 

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1873 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa