Članak je filtriran: Juli 2021

srijeda, 14 Juli 2021 05:32

SERVISNE INFORMACIJE za dan 14.07.2021.

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 21,10 sati Gornji Petrovići KD-oštećenje tuđe stvari i lakše tjelesne povrede od strane 1 lica.Izvještaj Kantonalnom tužilaštvu o počinjenom KD-u.U 23,40 sati ul.Proleterska narušavanje JRiM-a nepostupanjem po naredbi OSL-a od strane 1 lica.Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imalaintervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 29 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno 4 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas nema planski prekidu isporuci vode.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća..

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima.Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz namag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 22C , vlažnost zraka 63% , dok je vodostaj rijeke Une 24 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Ovog četvrtka održaće se deveta redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na čijem dnevnom redu je ukupno devet tačaka, medju kojima i rebalans budžeta općine Bosanska Krupa.Takoje prema planu za ovu godinu budžet iznosio 8.984.174, dok je po rebalansu sada planirano 10.031.877.Podsjećamo budžet je proglasio općinski načelnik nakon isteka odluke o privremenom finansiranju i ovo je prvo uskladjivanje planiranih sredstava u odnosu na trenutno stanje po pitanju prihoda i rashoda.Vijećnici će razmatrati i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana“Poslovna zona Pilana. Riječ je o dvije parcele, jedna 2036 m2 i druga 1313 m2.Vijećnici bi trebali razmatrati i Prijedlog Odluke o određivanju i utvrđivanju namjene korištenja sredstava prikupljenih po osnovudodjele koncesija koje pripadaju Općini Bosanska Krupa kao i nekoliko prijedloga zaključaka o davanju saglasnosti na izmjene po pitanju pravilnika vezanih za organ uprave, JU“Centar za kulturu,obrazovanje i informisanje“ kao i izmjene u Statutu JP“Radio Bosanska Krupa“. Sjednica počinje od 16 sati.

Renata S.

Objavljeno u POLITIKA

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 16,40 sati Bos.Otoka ul.Čaršija parking prostor motela Una SN-vožnjom unazad put.motornog vozila udar u drugo parkirano put.motorno vozilo.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 30 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danasod 06,00 do 08,00 sati planski prekidu isporuci vode u ul.Branilaca grada i Prvomajska.Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća..

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima.Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 16 C , vlažnost zraka 59% , dok je vodostaj rijeke Une 25 cm (NV).

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE

Ines Pušac, ministarica pravosuđa i uprave u Vladi Unsko-sanskog kantona sa saradnicima je posjetila danas Općinski sud u Bosanskoj Krupi gdje je sa Muneverom Ezić, predsjednicom suda razgovarala o aktivnostima, rezultatima rada ali i i uvjetima za rad i funkcionisanje Općinskog suda.

Jedan od problema ovog suda je radni prostor, koji ne zadovoljava potrebe te da bi se i unaprijedili uslovi rada suda u toku je rekonstrukcija krovišta i elektro instalacija objekta.
Izvor: Vlada USK

Objavljeno u VIJESTI

Polako se privode kraju pripreme na organizaciji 1. bosanskokrupske Una regate zakazane za subotu 17.juli. Prijave su zaključene i broj učesnika premašio je sva očekivanja.Trenutno JU“Centar za kulturu,obrazovanje i informisanje „ kao nosioc same organizacije,na spiskubroji 340 osobe.Obzirom da je riječ o gotovo i tri puta većem odzivu od očekivanog posljednjih dana intenzivno se radi na povećanju logističkih i sigurnosnih kapaciteta. Prema trenutno raspoloživim informacijama tog dana na Uni bit će angažovano 15-tak rafting agencija iz cijele Bosne i Hercegovine i naravno svi raspoloživi domaći resursi kako bi se ispoštovali svi uslovi za održavanje jedne ovakve manifestacije na vodi.Obzirom da je riječ o velikom broju učesnika neophodan je i veći broj ljudi koji će biti rasporedjeni cijelim tokom dionice koja će se voziti tog dana odnosno od Grmuše do Gradskog keja u centru Bosanske Krupe. Osim rafting agencija, u organizaciju su uključeni i pripadnici civilne zaštite, vatrogasnih jedinica, medicinskog osoblja, policije i dr.

Cilj regate je učešće svih građana u regati koji do sad nisu imali prilike da učeštvuju ali isto tako i svih ljubitelja prirode, dobre atmosfere i očuvanja okoliša.Ova prva Una regata trajaće jedan dan. U jutarnjim satima bi organizator za sve učesnike organizovao prevoz na start regate koji bi bio u blizini Grmuškog mosta. Cilj regate je Bosanska Krupa gdje bi doček bio uz hranu i bosanskokrupsku grupu „Linija života“. Pokrovitelj manifestacije i organizator je Općina Bosanska Krupa uz podršku JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa kao i Sportskog saveza.

Renata S.

Objavljeno u VIJESTI

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

9.7. u 09,30 sati B.Krupa KD-prevara od strane 1 lica. Izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom KD-u. U 17,10 sati Bos.Krupa KD-utaja od strane 1 lica.. Izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom KD-u.10.7. u 17,40 sati Trg Alije Izetbegovića narušavanje JRiM-a drskim ponašanjem od strane 1 lica.Prekršajni nalog na 1 lice.U 16,50 sati 1 BKB SN-slijetanje put.motornog vozila s kolovoza i udar u stambeni objekat.1 lice zadobilo LTP.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.U 23,30 sati ul.511 Slavne SN-sudar put.motornog vozila i mopeda.1 lice zadobilo TTP.Materijalnašteta.Uviđaj izvršen.Teška KD-a protiv sigurnosti javnog prometa od strane 1 lica.Izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom KD-u.11.7. u 12,50 na magistralnom putu M-14 narušavanje JRiM-a naročito drskim ponašanjem od strane 1 lica.Lice lišeno slobode i zadržano.Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da je imalaintervencija i dojava o požaru dana 9.7. u 13,15 satiVranjska požar niskog rastinja.Na požar izašla dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.Požar ugašen u 17,30 sati..

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala113pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić”je bilo upućeno 8lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danasod 08,00 do 15,00 sati planski prekidu isporuci vode u ul.Branilacagrada.Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.Danasnema planski prekida u isporuci električne energije.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima.Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz namag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 19C , vlažnost zraka 93% , dok je vodostaj rijeke Une 28 cm (NV).

11.7. u 12,00 Aktivirana sirena za uzbunjivanje povodom dana žalosti za žrtve genocida u Srebrenici.

Objavljeno u SERVISNE INFORMACIJE
nedjelja, 11 Juli 2021 18:29

Održan memorijalni spust niz rijeku Unu

U sklopu obilježavanja godišnjice oslobođenja Ćojluka, odnosno u znak sjećanja na najteža vremena, a s ciljem odavanja počasti za poginule borce 511 Sbbr u toku ratnih dešavanja na brdu Ćojluk, proteklih dana je organizirano nekoliko aktivnosti. Uz malonogometni turnir, marš stazama 511. Sbbr., obilazak šehitluka i učenje tevhida i jasina pred duše bosanskohercegovačkih šehida, održan je i memorijalni spust na rijeci Uni. Spust od Kapetanovog jezera do mostova u centru grada održava se u čast svih onih koji su branili, odbranili i oslobodili Ćojluk, a posebno onih koji su u svim tim borbama položili svoje živote za slobodu koju mi danas uživamo. Bitka za Ćojluk i slamanje agresorskog mostobrana bila je prelomnica u ratovanju na ovim prostorima i još 1996. godine Unski lađari su odlučili da i memorijalnim spustom niz rijeku Unu još jednom odaju poštovanje svim poginulima borcima 511 Sbbr i poginulima u bici za mostobran Ćojluk. Upravo tako je bilo i ove kišne nedjelje,11.jula…

RadioBK

Objavljeno u VIJESTI
nedjelja, 11 Juli 2021 13:04

Da se ne zaboravi, da se ne ponovi…

Udruženje Generacije iz Bosanske Krupe i ove godine su organizirale a i evocirale uspomene i sjećanja ne žrtve genocida u Srebrenici te na simboličan način obilježile ovaj najtužniji i najcrnji datum u historiji našeg postojanja. Na Trgu Alije Izetbegovića dijelile su cvijet Srebrenice prolaznicima, tako podsjećajući na ono sto je bilo te ne tako davne 95-te. Ove godine, na zidinama gradskog parka polijepile su imena srebreničkih žrtava, njih 8372, opkolivši imenima već ukamenjen cvijet Srebrenice u parku. Almira Šertović, predsjednica ovog udruženja, istakla je da nikad u životu nije primila tužniji email, no ovaj iz Srebrenice, kad je tražila imena svih stradalih. 150 listova po 50 imena na svakom. Stotinu pedeset listova, 8372 imena…..cijeli jedan grad-!

Srebrenica - Da se nikad ne ponovi, da se nikad ne zaboravi !

Elma V.

Objavljeno u VIJESTI

Danas obilježavamo i sedamnaest tužnih godina kako je preminuo komandant 511 Sbbr Mirsad Sedić. Komandant pod čijim vodstvom su borci 511. Sbbr oslobodili Bosansku Krupu i nakon 1244 dana stanovništvo Bosanske Krupe vratili kući.

213558106 1179151762604641 4686003934152820023 n

Tim povodom u novootvorenoj spomen sobi u rodnoj Arapuši u njegovu čast i sjećanje, ratni drugovi i Arapušani proučili su Fatihu i položili cvijeće, za sjećanje, za hrabrost, za herojstvo!

215541766 506164857345898 4551348464269568902 n

U novootvorenom muzeju u rodnoj kući brigadnog generala Sedića, postavka slika, dokumenata i ratnih odora, uz dašak historije o agresiji i povratku, vječito će sjećati one koji budu spremni da čuvaju našu historiju od zaborava. Spomen soba je otvorena za sve posjetioce, za sve koji žele naučiti i razumjeti veličinu ovog čovjeka, a porodica rahmetli komandanta je kroz ovu kulturu sjećanja otvorila svoja vrata i kulturi prenošenja ovih priča, na ona pokoljenja koja dolaze, koja ne mogu pamtiti, a ako mi ne budemo pričali i opominjali, neće imati od koga naučiti.

Sjećamo se i sad riječi generala Mirsada Sedića od 17.septembra 1995. iz slobodnog grada Bosanska Krupa „ da je 511.Slavna brigada u sadejstvu sa jedinicama 505.viteške i 503.slavne brigade, nakon 1244 ratna dana oslobodila grad Bosansku Krupu i time izvršila svoj vojnički, ljudski i historijski zadatak i vratila se kući.“

216873879 925171848338967 6115323695372567712 n

Komandant Sedić će vječito biti ucrtan u bosanskokrupsku slobodu, u krajiški identitet svih nas, u svoje Arapuško naslijeđe i u herojstvo i istinsku veličinu čovjeka, koji je živio na ovim prostorima. Danas, tužno i sjetno, sjećamo se ovog velikog čovjeka, uz porodicu, prijatelje, komšije i saborce, kako i dolikuje jednom borcu Armije R BiH - srcem i dušom, za svoju domovinu, za svoje saborce i starješine!

Elma V.

 

Objavljeno u VIJESTI

Radio BK LIVE

 

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 1456 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.