Printaj ovu stranu

Svim općinama/gradovima po 375.000 KM

srijeda, 13 Maj 2020 07:06
компьютерная помощь Сызрань
новости Винница
Svim općinama/gradovima po 375.000 KM

Načelnici i gradonačelnici u FBiH okupljeni u Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH (SOGFBiH), u ponedjeljak su održali treću izvanrednu online sjednicu. Diskutovali su o načinu raspodjele tekućih transfera u iznosu od 30 miliona KM, koji su rebalansom federalnog budžeta osigurani za raspodjelu općinama i gradovima u FBiH. 

S obzirom da je Vlada FBiH prethodno poništila odluku o raspodjeli transfernih sredstava nižim nivoima vlasti, na prošloj sjednici Predsjedništva SOGFBiH, održanoj 15. aprila, načelnici i gradonačelnici su zauzeli jasan stav da se finansijska sredstva, koja su u budžetu Federacije BiH bila planirana za lokalne zajednice, moraju vratiti u federalni budžet kao pomoć budžetima općina i gradova. Prepoznavši značajnu ulogu općina i gradova u suočavanju s trenutnom situacijom i izazovima stanja nesreće izazvane pandemijom virusa COVID - 19, Vlada FBiH je uvažila ovaj zahtjev Predsjedništva SOGFBiH i amandmanom na rebalans budžeta FBiH, koji je usvojen u oba doma Parlamenta FBIH, osigurala tekuće transfere u iznosu od 30 miliona KM za raspodjelu općinama i gradovima u FBiH.

 

Predsjedništvo SOGFBiH predlaže da se Odlukom Vlade Federacije BiH o raspodjeli sredstava od tekućih transfera, sukladno principima humanosti i solidarnosti u trenutnoj situaciji, ovaj iznos od 30.000.000 KM tekućih transfera namijenjen općinama i gradovima iz federalnog budžeta ravnopravno i jednako rasporedi na svih 80 jedinica lokalne samouprave u FBiH, tako da svaka općina i grad dobije jednak iznos transfernih sredstava - 375.000 KM. Ovakav jednak način raspodjele transfernih sredstava općinama i gradovima odražavao bi jednakopravan tretman svih jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

 

Predsjedništvo SOGFBiH pri tome naglašava da bi se općinskim i gradskim vlastima trebalo osigurati da samostalno i slobodno raspolažu dodijeljenim sredstvima, kako ne bi došlo do finansijske ugroženosti općina i gradova u FBiH.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa / Stručna služba SOGFBiH

Ocijeni
(0 glasova)
Čitano 425 puta
новости Battlefiel4
портал недвижимости